Stallen

Stallbokser fra stall Kubberød

Vi har avgjørelse om å bestille stallbokser fra stall Kubberød.
Kubberød er forhandlere av alt utstyr til stallinnredninger og ulike typer tilbehør. Boksene er med vedlikeholdsfri plastplank og gir et hyggelig preg. 
Fra vi bestiller vil det ta tre uker før boksene er her og klar til montering. 

Tegning av stallen

Venstre side vil bli innendørs treningsområde for hest. Det er ikke tegnet inn vindu ved de 4 øvre hesteboksene, og hesteboks nr.6 skal lenger til høyre, men ellers er det ganske likt hvordan det blir når det er ferdig. 

Luftegårder

Planen er å etablere 3 luftegårder slik at hestene kan stå sammen to og to. Akkurat nå skulle vi også ønske vi kunne bruke uteområdet til en utendørs ridebane, så vi vil se på muligheten til å ha luftegårdene et annet sted hvis mulig. 

Fasiliteter

Løsningen vi velger på samling av hestebæsj, er at vi kommer til å skaffe en stor traktorhenger som fylles med bæsj og som kjøres bort etter avtale. 
I tillegg satser vi på å få tak på en container til å ha nytt spon. 
Vi gleder oss også til et vaskespilt og salrom hvor vi kan ha god plass til alt utstyr.